Pimpinan Fakultas

Nama Pimpinan di Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Periode 2015-2019

Dekan Fakultas Syari’ah                  : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag

Wakil Dekan I                                    : Dr. H. Muh. Irfan Helmy, Lc., M.A

Wakil Dekan II                                  : Muh. Hafidz, M.Ag

Wakil Dekan III                                 : Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si

Program Studi  Hukum Keluarga Islam (HKI)

Ketua                                                     : Sukron Ma’mun, S.H.I.,M.Si

Sekretaris                                              : M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)

Ketua                                                     : Evi Ariyani, S.H.,M.H.

Sekretaris                                              : Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si.

Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)

Ketua                                                     : Farkhani, S.H., S.H.I, M.H.

Sekretaris                                              : Luthfiana Zahriani, S.H.,M.H.