Pimpinan Fakultas

Nama Pimpinan di Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Periode 2019-2023

 

Dekan Fakultas Syari’ah                  : Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag

Wakil Dekan I                                    : Dr. H. Ilyya Muhsin, SHI., MHI

Wakil Dekan II                                  : Moh. Khusen, MA., M.Ag

Wakil Dekan III                                 : Dr. H. Ahmad Sultoni, M.Pd

Program Studi  Hukum Keluarga Islam (HKI)

Ketua                                                     : Lutfiana Zahriani, S.H., M.H.

Sekretaris                                              : M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)

Ketua                                                     : Dr. Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si

Sekretaris                                             : Muhammad Taufiq Zam Zami, SHI.,MA

Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)

Ketua                                                     : Farkhani, S.H., S.H.I, M.H.

Sekretaris                                              : Nor Mohammad Abdoeh, SHI., MHI