STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SALATIGA

PENGAWAS

Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.

Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si

Nurrun Jamaludin, M.H.I

DIREKTUR

Yusuf Khumaini, S.HI. MH

SEKERTARIS

Luthfiana Zahriani, SH, MH.

BENDAHARA

Evi Ariyani, SH.,MH.

BANTUAN HUKUM   PENYULUHAN DAN KONSULTASIDIKLAT DAN LITBANGADVOKAT PENDAMPING
Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.HMuhammad Chairul Huda, M.HSukron Ma’mun,S.HI., M.SiNurrun Jamaludin,S.H.I.,M.H.I
Nastangin, M.H.I     Nor Mohammad Abdoeh, M.H.I.Dra.Siti Muhtamiroh, MSIFaris hamajundi,SHI.
Muhammad Taufiq Zam Zami, M.A.Heni Satar Nurhaida, SH., M.SiLuqman Hakim, SH
Ahmad Ato’illah, SHI,SHEL