Monthly archives for November, 2016

Pelepasan Wisudawan-Wisudawati dan Te...

Pelepasan Wisudawan-Wisudawati dan Temu Alumni Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Salatiga Tahun 2016

Acara pelepasan wisudawan wisudawati dan temu alumni Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga yang dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2016 di Auditorium Lantai 3 Kampus 2 ini adalah bentuk kesyukuruan dari Fakultas Syari’ah atas berhasilnya meluluskan mahasiswa Fakultas Syari’ah yang berjumlah 24 orang dari jurusan Ahwal-Al-Syakhsyiyyah (AS) dan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). Acara tersebut dihadiri oleh segenap […]